Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego odbywa się nieprzerwanie od prawie 40 lat. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 1974 roku i stanowiła nowatorskie rozwiązanie w polskim świecie tanecznym. Profesor Marian Wieczysty opracował zasady rywalizacji, wzorując się na organizacji Pucharu Polski w piłce nożnej, a przyświecał mu szczytny cel – podniesienie poziomu zarówno tancerzy jaki i pracy nauczycieli tańca. Na początku lat siedemdziesiątych, prof. Wieczysty zauważył, że polskie pary niezbyt przywiązują uwagę do warsztatu tanecznego - tzw. basic`u, czyli podstaw tanecznych, które nadają charakter poszczególnym tańcom.

XXXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego jest hołdem pamięci prof. Mariana Wieczystego i Jego najbliższej rodziny. Termin jego realizacji przypada w 26. rocznicę śmierci Profesora.

Szczególne miejsce zajmuje Polskie Towarzystwo Taneczne, jako organizacja będąca następczynią Polskiego Klubu Tanecznego, którego pomysłodawcą i współzałożycielem był prof. Marian Wieczysty.

Do udziału w  turnieju organizatorzy zapraszają pary taneczne grup wiekowych: 14 – 15 lat (juniorzy starsi) i powyżej 15 lat, a także działaczy, sędziów i sympatyków tańca.

Więcej informacji oraz regulamin turnieju na stronie www.dkpodgorze.krakow.pl

XXXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego odbędzie się w dniach 14 – 15 stycznia 2012 roku w hali Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie przy ul. Reymonta 22.

Źródło: informacja prasowa