Skuteczna ochrona konsumentów jest od wielu lat jednym z priorytetów integracji europejskiej. Obecnie UE planuje przyjęcie nowej strategii konsumenckiej na lata 2013-2020. Na temat tej kwestii, spraw związanych z dochodzeniem roszczeń przez konsumentów, a także zagadnień legislacji pro-konsumenckiej będą debatować uczestnicy spotkania.

Podczas konferencji paneliści poruszą także bardzo aktualny temat zagrożenia interesów konsumenckich w środowisku elektronicznym. W dobie globalnej cyfryzacji jest to problem istotny, zwłaszcza w kontekście nierespektowania praw konsumenta dokonującego transgranicznych zakupów online. Obecnie takie transakcje kończą się bardzo niekorzystnie dla konsumentów, ponieważ towar często bywa niezgodny z opisem, a kontakt ze sprzedawcą jest utrudniony. UE chce również w tej kwestii mocniej egzekwować prawa konsumentów, poprzez porozumienie z organami krajowymi.

W panelach wezmą udział m.in.: Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), prof. dr hab. Robert Stefanicki (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Marczyńska (Bankowy Arbiter Konsumencki), Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie), Jerzy Gramatyka (Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie).

Spotkanie kierowane jest do praktyków i teoretyków, zajmujących się tematyką praw konsumenckich, w tym do pracowników: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzeczników konsumentów, sądów, kancelarii prawnych oraz do środowiska naukowego. Do udziału w debacie organizatorzy zapraszają również wszystkich zainteresowanych problematyką praw konsumenckich, w tym przedstawicieli mediów, chcąc zaprezentować im najnowsze założenia strategii konsumenckiej UE, które będą wprowadzane w życie po roku 2013.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, szczegółowych informacji udziela: Magdalena B. Król, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, tel.: (12) 632 38 30, e-mail: magdalena.krol@fundacja.uj.pl.

PROGRAM KONFERENCJI:
„Wzmocnienie roli obywateli – Polityka UE dotycząca ochrony konsumentów”
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UJ,
ul. Olszewskiego 2, sala nr 7 - Refektarz

Powitanie 9:00 – 9:10
prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Sesja I. 9:10 – 10:10
Ochrona konsumentów, jako czynnik integracji europejskiej
Moderator: dr Dariusz Kasprzycki (Uniwersytet Jagielloński)

Paneliści:
prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski) – referat
prof. dr hab. Janusz Szwaja (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego)
dr Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki) - referat
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Sesja II. 10:10 – 11:00
Konsument = obywatel?
Priorytety strategii polityki konsumenckiej UE po roku 2013
Moderator: dr Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński)

Paneliści:
prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński) – referat: „Prezentacja założeń Programu
ochrony konsumentów na lata 2014 - 2020”
Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie) – referat
Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

Przerwa kawowa 11:00 – 11:30

Sesja III. 11:30 – 13:30
Poprawa dochodzenia roszczeń konsumenckich jako droga do wzmocnienia roli
obywatela w społeczeństwie
Moderator: dr Michał Wyrwiński (Uniwersytet Jagielloński)

Paneliści:
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński);
Katarzyna Marczyńska (Bankowy Arbiter Konsumencki) – referat: "Bankowy Arbitraż Konsumencki
jako forma skutecznego dochodzenia roszczeń wobec instytucji finansowych";
Justyna Glabian (Stały Polubowny Sąd Konsumencki, Warszawa);
Jerzy Gramatyka (Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie) – referat: "Ochrona interesu
konsumentów na podstawie wybranych przykładów z praktyki rzecznika konsumentów oraz
proponowanych zmian dot. poprawy efektywności systemu ochrony konsumentów w Polsce";
Elżbieta Sługocka-Krupa (Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów) – referat: "Pozycja
konsumenta a skuteczność dochodzenia roszczeń";
Krzysztof Podgórski (Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów) – referat: „Dochodzenie roszczeń
z tytułu naruszenia praw konsumentów”.

Lunch 13:30 – 14:30

Sesja IV. 14:30 – 16:00
Konsument w środowisku elektronicznym.
Moderator: dr Tomasz Targosz (Uniwersytet Jagielloński)

Paneliści:
dr Igor B. Nestoruk (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) – referat: „Czy e-konsument potrzebuje
ochrony? - uwagi na temat polityki konsumenckiej w społeczeństwie informacyjnym";
Michał Herde (Federacja Konsumentów) - referat;
mec. Jerzy Sroczyński (Kancelaria Radców Prawnych Markiewicz & Sroczyński) - referat;
dr Tomasz Targosz (Uniwersytet Jagielloński).

 

Źródło: informacja prasowa