Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjent może skorzystać w przypadku lżejszych, nagłych dolegliwości, z powodu których na co dzień zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent, który z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie może osobiście zgłosić się do przychodni, ma prawo poprosić o wizytę domową. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną placówkę na terenie Krakowa. Jeśli jednak stan zdrowia uniemożliwia mu dotarcie do przychodni i potrzebna będzie wizyta w domu - powinien poprosić o nią w placówce zabezpieczającej opiekę całodobową.

Ta forma opieki zdrowotnej obejmuje przypadki: nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, braku objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia (a środki zastosowane we własnym zakresie nie przyniosły spodziewanej poprawy) oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni pogorszy stan zdrowia. W przypadku nagłego urazu trzeba zgłosić się do szpitala: pomoc udzielana jest w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym.

Apteki całodobowe:
Galla. Apteka całodobowa
tel. 12 636 73 65
ul. Kronikarza Galla 26

Apteka "Vena-Vita"
tel. 12 265 29 70
ul. Wolska 1

Apteka „Millenium"
tel. 12 645 02 07
ul. Kruszwicka 12J (os. Piastów)

Gabinety stomatologiczne całodobowe:
Denta-Med. Całodobowe centrum stomatologiczne
tel. 12 259 80 00
ul. Na Zjeździe 13

Denta-Med. Całodobowe Centrum Stomatologiczne
tel. 12 292 33 00
ul. Augustiańska 13

Gabinety weterynaryjne całodobowe (w nagłych przypadkach):
Lessie
tel. 12 658 53 80
ul. Motyla 4

Wykaz placówek, które zapewniają całodobową opiekę na stronie www.krakow.pl.

Źródło: UMK/JD