źródło: materiały prasowe

W pierwszym roku swej działalności Lotna Czytelnia zachęcała przechodniów do czytania jeżdżąc po Bulwarach Wiślanych, a od 2014 roku charakterystyczny rower cargo spotkać można na Plantach.

W roku 2014 oraz 2016 projekt dostał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasady akcji są proste i niezmienne: weź książkę z Lotnej Czytelni, przeczytaj i oddaj albo obsłudze roweru albo w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1).

By urozmaicić czytelnikom naszą ofertę i aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, kolejne wyjazdy Lotnej Czytelni są poświęcone różnej literaturze, i tak jeździ:

Lotna czytelnia z dreszczykiem,                              

Lotna czytelnia z biografią,

Lotna czytelnia z romansem,

Lotna czytelnia z komiksem,

Lotna czytelnia z lekturą,

Fantastyczna Lotna czytelnia,

Lotna czytelnia w podróży,

Lotna czytelnia dzieciom,

Lotna czytelnia z poezją.

Do tej pory rower Lotnej czytelni wyruszał z przed Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 89 razy, za każdym razem wioząc ok. 90 książek, z których zazwyczaj połowa zostawała wypożyczona.

Książki z Lotnej Czytelni systematycznie wracają do Biblioteki, a zachęceni akcją czytelnicy przekazują nam wciąż kolejne, dzięki czemu nasz projekt może się rozwijać.

W tym roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, dodatkowo zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja pt. „Książka wychodzi na pole”, Jako prelegentów konferencji organizator pragnie zaprosić osoby bezpośrednio realizujące przedsięwzięcia związane z promocją czytelnictwa w przestrzeni miejskiej. Celem konferencji będzie zachęcenie bibliotekarzy do prowadzenia działań wychodzących poza bibliotekę. Realizowany będzie on poprzez ukazanie dobrych praktyk. Prelegentami będą przedstawiciele instytucji kultury prowadzących tego typu działania. Materiały konferencyjne zostaną udostępnione na stronie biblioteki, tak aby osoby niemogące brać udziału w konferencji mogły również skorzystać z przedstawionych pomysłów.

Patronat honorowy projektu 2016: blog krytycznoliteracki „Krytycznym Okiem".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Źródło: informacja prasowa