Co to takiego Projekt Przetwórnia?
Przetwórnia to innowacyjny pomysł grupy FotoBzik. W każdej edycji projektu udział weźmie zaproszony przez organizatorów, wybitny fotografik z Polski lub z zagranicy. Gościem pierwszej edycji będzie nie kto inny jak Tomasz Gudzowaty – fotografik, kilkakrotny laureat międzynarodowych nagród World Press Photo, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Polskiej Agencji Prasowej i European Press Agency, jeden z najbardziej uznanych polskich fotografów na Świecie.

Etapy projektu
W ramach naboru projektów fotograficznych każdy autor może nadesłać swój cykl od 5 do 15 zdjęć o tematyce zbliżonej do zainteresowań Tomasza Gudzowatego. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2013 roku.

Organizatorzy wyłonią 10 najciekawszych cykli spośród nadesłanych zestawów. Wybrane prace będzie oceniał i analizował Tomasz Gudzowaty na spotkaniu 24 marca 2013 roku, które będzie finałem projektu. - Nasz ekspert dokona publicznej analizy wybranych 10 zestawów oraz wyłoni 3 fotografów, z którymi będzie pracował jako kurator ich wystawy fotograficznej – zapowiadają pomysłodawcy projektu.

W dalszej części spotkania to trzej wybrani autorzy będą gośćmi zaproszonego eksperta, który zada im ciekawe pytania na tematy związane z ich drogą twórczą. - Taka formuła spotkania pozwoli publiczności poznać zarówno naszego eksperta, jak również najciekawszych autorów każdej edycji Projektu Przetwórnia – zapewniają organizatorzy.
Projekt uwieńczy wystawa nagrodzonych prac w galerii Pauza w Krakowie.

Do kogo jest skierowany konkurs?
Do wszystkich świadomie posługujących się medium fotograficznym. Do studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych, ale również do zaawansowanych fotoamatorów.

Co można zyskać?
Niepowtarzalną okazję konfrontacji swoich fotografii z uznanym twórcą, możliwość usłyszenia wielu bezcennych uwag i wskazówek od mistrza, a także szansę na pokazanie swojej twórczości szerokiej publiczności.

Dodatkowo można wziąć udział w wystawie, której kuratorem będzie wybitna osobowość świata fotografii. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja katalogu. Organizatorzy pokryją koszty związane z produkcją wystawy oraz jej promocją.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.projektprzetwornia.com oraz na https://www.facebook.com/events/381419541952665/

Źródło: informacja prasowa