Zdzisław Beksiński, Jan Berdyszak, Rafał Bujnowski, Stanisław Dróżdż, Edward Dwurnik, Stefan Gierowski, Ryszard Horowitz, Jan Młodożeniec, Jerzy Kałucki, Ewa Kuryluk, Tomasz Kołodziejczyk, Jarosław Modzelewski, Jan Młodożeniec, Jerzy Nowosielski, Stanisław Rodziński, Jacek Sienicki, Franciszek Starowieyski, Marek Sobczyk, Natalia LL, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski i ponad stu wybitnych polskich artystów, których dzieła będą dostępne już od kilkuset złotych.

Aukcja Stowarzyszenia „Wielkie Serce” prowadzona jest na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, który jest jedną z najstarszych placówek kształcących młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Krakowie. Obecny rok szkolny to już 71 rok istnienia Ośrodka.

18 listopada 2017 r. - Godzina 17.00 – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”,  
Honorowy patronat - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Anna Polony, Krzysztof Globisz oraz Rada Miasta Krakowa
Gospodyni wieczoru - Anna Dymna
Prowadzenie aukcji - Juliusz Windorbski
Gościnnie wystąpi - Janusz Olejniczak

Aukcja to wyjątkowa okazja dla miłośników i kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. Kolejny raz będzie można obcować z dziełami artystów, którzy tworzą kanon, są „żywą encyklopedią” grafiki i malarstwa polskiego.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, możemy szczycić się sympatią i zaufaniem najwybitniejszych polskich twórców. Pieniądze z licytacji ich dzieł, jak co roku, przekazane zostaną na rzecz Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Matejki w Krakowie. Rodziny naszych uczniów i wychowanków często nie potrafią sobie radzić w zmieniającej się rzeczywistości. Niestety, w dobie reformy, z wielkimi trudnościami finansowymi boryka się również oświata. Szczególnie dotkliwie odczuwa to szkolnictwo specjalne. I właśnie dlatego postanowiliśmy pomóc naszym wychowankom, zawiązując Stowarzyszenie, które już od ponad dekady, dzięki sercom ludzi dobrej woli, zwłaszcza artystów, pozwala tym pokrzywdzonym przez los dzieciom zobaczyć inny, lepszy świat.

Pieniądze uzyskane z licytacji pozwoliły realizować program wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych naszych podopiecznych. Wielu z nich, po raz pierwszy w życiu, zobaczyło morze i góry. Oprócz wyjazdów prowadzimy akcję pomocy najbiedniejszym wychowankom, poprawiliśmy bazę dydaktyczną naszego Ośrodka, warunki mieszkaniowe dzieci mieszkających w Internacie, Dzięki naszemu wsparciu młodzież wyjeżdża na zawody sportowe, obozy sportowe, mogliśmy dla naszych wychowanków założyć sekcję narciarską, jak również drużynę sportową, która z sukcesami startuje w Olimpiadach Specjalnych. Każda zdobyta złotówka wydawana jest z ogromną rozwagą i troską.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki uczy się 150 dzieci, z czego 40 mieszka w internacie. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardzo często pochodzące z rodzin biednych.

XXVI Aukcja Wielkiego Serca - 18 listopada 2017, godz. 17.00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej ‘Manggha”
Wystawa przedaukcyjna: 11-17 listopada 2017 r.
Muzeum Inżynierii Miejskiej W Krakowie

Katalog aukcyjny oraz więcej informacji na stronie stowarzyszenia „Wielkie Serce” – www.wielkieserce.pl i pod numerami tel. 12 266 01 40, 601 240 901, 500 665 230

źródło: informacja prasowa