Wydarzenie adresowane jest do lokalnych środowisk, osób indywidualnych, przedstawicielek świata nauki, biznesu, polityki, sztuki w celu wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i inspiracji do dalszej aktywności na rzecz kobiet mieszkających w naszym regionie. Hasłem przewodnim tego wydarzenia jest „Poznajmy się! Zintegrujmy! Poczujmy naszą siłę!”, a celem - ukazywanie dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań oraz motywowanie do działania.

W trakcie jednego dnia intensywnych spotkań, paneli, dyskusji oraz prezentacji poruszane będą tematy poświęcone takim zagadnieniom jak: zdrowie kobiety i rodziny, wzmacnianie aktywności politycznej kobiet, godzenie ról i obowiązków, aktywizacja kobiet z regionów wiejskich, nowe technologie jako zawody przyszłości, nauka i przedsiębiorczość jako ważny obszar zaznaczania obecności kobiet.

Rejestracja na Kongres możliwa jest pod adresem: https://konferencje.trip.pl/rejestracja/IMKK

Ramowy program konferencji
1 marca 2014
8:00 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.20 Powitanie, Prezentacja „Stowarzyszenia Most Kobiet”. Otwarcie I Małopolskiego Kongresu Kobiet
10.20 – 13:00 CZĘŚĆ GŁÓWNA

 • Wystąpienie otwierające: prof. Henryka Bochniarz (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)
 • Film-prezentacja: Magdalena Milewska (Stowarzyszenie Kongres Kobiet). Tytuł: „Skąd przychodzimy i dokąd idziemy? Przedstawienie działalności, postulatów, osiągnięć i planów Kongresu Kobiet”
 • Prezentacja: prof. Maria Flis (Instytut Socjologii UJ). Hasło: „Małopolanek portret własny”
 • Okrągły stół – panel dyskusyjny: Kobiety-Małopolanki reprezentujące różne środowiska. Hasło: „Małopolanek portret własny” wraz z krótkim podsumowaniem – zapowiedzią następujących,

13.00 – 14.00 PRZERWA NA LUNCH
14.00 – 18.00 Równoległe panele tematyczne (każdy panel ok. 1-1,5 h)

 • Zdrowie kobiety.
 • Wygrywamy wybory (do sejmu, samorządu).
 • Sposoby wzmocnienia podmiotowości i aktywności politycznej kobiet.
 • Sięgajmy po moc. Co kobiety powstrzymuje, a co daje siłę do realizacji celów i przekraczania barier. Czy bariery istnieją w rzeczywistości czy tylko w naszych głowach? Przecież mamy równe prawa – czy je egzekwujemy?
 • Rodzina w potrzebie. Gdzie szukać wsparcia. Uzależnienia, przemoc.
 • Rodzina w potrzebie – niepełnosprawność.
 • Work – life balance. O godzeniu ról i równowadze pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Poza miastem, w centrum życia. Osiągnięcia i aktywności kobiet z obszarów wiejskich
 • Czy katoliczka może być feministką? Kobiety, a kościół. „Religijność, a współczesność”
 • Kobiety i nowe technologie. Dziewczyny na politechnikach i innych uczelniach technicznych a zawody przyszłości.
 • Kobieta przedsiębiorcza, kobieta twórcza.
 • Kobiecy sportowy dynamit.
 • Kobiety w zarządach

18:15 – 19:00 Koszyk niespodzianek i koncert:
zespół Airis Quartet z gościem specjalnym prof. Dorotą Imiełowską gra tanga Astora Piazzolli

Komitet Honorowy nad I Małopolskim Kongresem Kobiet sprawują:
Małgorzata Chechlińska – Prezeska Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Maria Flis – Prorektor UJ
Zofia Gołubiew – Dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie
Ewa Lipska – Poetka i Felietonistka
Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Elżbieta Penderecka – Prezeska Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Zofia Tylek – Artystka, malarka
Karolina Witek – Właścicielka Centrum Handlowego „Witek”
Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa – Aktorka, reżyserka, scenografka teatralna i filmowa
Agnieszka Zalewska – Przewodnicząca Rady CERN

I Małopolski Kongres Kobiet to projekt zainicjowany przez nowo powstałe Stowarzyszenie Most Kobiet z siedzibą w Krakowie, którego misją jest działanie na rzecz wzajemnego wspierania się kobiet z naszego regionu. Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
- Marta Stanek – Prezeska Zarządu
- Małgorzata Jantos – Wiceprezeska Zarządu
- Monika Piątkowska – Wiceprezeska Zarządu
- Małgorzata Wiktoria Bednarczyk – Wiceprezeska Zarządu
- Kamila Supron-Kalinowska – Wiceprezeska Zarządu

Nazwa „Most Kobiet” zawiera w swojej symbolice potrzebę łączenia różnych środowisk w celu budowania porozumienia, współdziałania i współpracy. Te działania rozumiane są bardzo szeroko,
jako: inspirowanie, dzielenie się informacjami, rozwój naukowy, rozwój gospodarczy, intelektualny,
podnoszenie świadomości społeczeństwa, zamiana utartych schematów myślenia i działania, które
nie przynoszą już oczekiwanych rezultatów - na takie, które są efektywne i pozwalają realizować
istotne cele.

Więcej informacji: www.malopolskikongreskobiet.pl

Źródło: informacja prasowa