Polityka prywatności

1. Friscom s.c. jako właściciel portalu wKrakowie.pl pragnie zapewnić, że szanuje i dba o prywatność Użytkowników portalu. W tym celu podejmuje odpowiednie działania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przekazanych w trakcie współpracy.

2. Większość usług portalu jest dostępna bez konieczności podawania danych osobowych. W niektórych przypadkach, takich jak dodanie ogłoszenia czy zapisanie się do biuletynu, wymagane jest podanie odpowiednich danych kontaktowych lub identyfikujących Użytkownika.

3. Wszystkie dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników dobrowolnie, a portal wKrakowie.pl wykorzystuje je jedynie w celu kontaktu z Użytkownikiem, wysyłki biuletynu lub w innych celach związanych ze świadczoną usługą. Dane osobowe przekazywane wKrakowie.pl przez Użytkowników, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu, są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Użytkownicy mogą dobrowolnie podać wybrane dane osobowe jako element ogłoszenia publikowanego na stronach wKrakowie.pl.

5. Użytkownicy mają możliwość kontaktu z ogłoszeniodawcami (firmy, instytucje i osoby prywatne) prezentującymi swoje ogłoszenia w portalu. W tym celu mogą oni dobrowolnie podać swoje dane osobowe w formularzach publikowanych na stronach ogłoszeniowych, w celu umożliwienia zwrotnego kontaktu. Użytkownicy przekazują te dane na swoją odpowiedzialność, a Friscom s.c. nie odpowiada za przebieg dalszych kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

6. Friscom s.c. może udostępnić dane Użytkownika odpowiednim organom państwowym, jeżeli zobowiązany będzie do tego obowiązującymi przepisami prawa.

7. Użytkownicy mają możliwość wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z portalu. Użytkownicy mogą usuwać swoje dane samodzielnie lub kierując pisemną prośbę do administratora portalu, na adres biuro@friscom.com.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas rejestracji ogłoszenia, lub którego dane dotyczą.

8. Wszystkich Użytkowników prosimy również o zachowanie podstawowych zasad ostrożności i nieudostępnianie posiadanych haseł i loginów osobom trzecim.

9. Portal wKrakowie.pl w trosce o zapewnienie poprawności danych prezentowanych w portalu gromadzi informacje o operacjach podejmowanych przez Użytkownika po zalogowaniu się w panelu administracyjnym. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach technicznych, związanych z administracją portalem.

10. Podobnie jak większość portali, portal wKrakowie.pl wykorzystuje mechanizm "cookies" (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika), umożliwiający identyfikację Użytkownika, dzięki czemu może m.in.: zapewnić wykonalność lub uproszczenie niektórych operacji, odpowiednią dystrybucję reklam oraz analizę statystyczną odwiedzalności portalu. „Cookies” są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i można je wyłączyć w przeglądarce internetowej, a za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

11. Na stronach portalu wKrakowie.pl zamieszczamy odnośniki umożliwiające przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Prosimy o opinie dotyczące naszej polityki prywatności. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i uwagi, które prosimy wysyłać na adres: biuro@friscom.com.pl. Z uwagi na rozwój Internetu i naszego portalu oraz modyfikacje przepisów prawa, nasza polityka prywatności może się zmieniać. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie.