FRISCOM s.c.                       
ul. Mazowiecka 21                 
30-019 Kraków                      
email: redakcja@wkrakowie.pl 
          reklama@wkrakowie.pl